Skip to content
  • Formem un equip dinàmic i multidisciplinari de paisatgistes i tècnics en jardineria, centrats en oferir un servei especialitzat en el disseny dels seus espais exteriors, la projecció de jardins, la seva construcció i el manteniment posterior.
  • icon semper virens Planificació i disseny dels seus espais exteriors
  • icon semper virens Implantació de jardins
  • icon semper virens El manteniment
  • icon semper virens La gestió de l’arbrat o forestal
  • icon semper virens Restauració paisatgística
Diseño y ejecución de jardines

Diseño y ejecución de jardines Disseny i execució de jardins

L’objectiu de Jardins sempervirens és la creació de jardins singulars que trobin una justa sinergia amb el medi on es troben. Poder crear un espai per ser gaudit, un espai que quan sigui contemplat pugui arribar a generar un sentiment, una emoció.

+ Informació

Mantenimiento de jardines Manteniment de jardins

Ens hem especialitzat en destacar en el sector en el manteniment de jardins oferint un servei tècnic i de qualitat per gestionar els seus espais exteriors a Mallorca.

+ Informació
Mantenimiento de jardines

Árboles y trabajos forestales

Arbres i treballs forestals Árboles y trabajos forestales

Els arbres són els organismes més grans i sobretot més longeus del seu jardí. Les accions que realitzem damunt d’ells, en la seva gestió, poden tenir conseqüències irreversibles. La seva salut així com els requeriments o carències que puguin sofrir, conèixer l’edafologia del sòl, l’aparició de patògens, així com la execució de les podes, que si no es realitzen de manera adequada poden comprometre la resistència i vida de l’arbre.

+ Informació

Som un equip dedicat a la planificació, el disseny e implantació de jardins d’alta qualitat i oferim un servei tècnic integral de jardineria i paisatgisme.

Demana el teu pressupost sense compromís